Powered by Ajaxy
77645474 - 021

تاریخچه فعالیّت

 

31 سال پیش نهال کوچکی بودیم که با یاری شما نیکوکاران ارجمند، درخت باروری شده‌ایم. هم اکنون در سایه‌سار این درخت مهرورزی از 404 خانواده دارای “معلول” حمایت می کنیم.

اشتیاق حضور شما و همراهیتان باعث تداوم رشد و پرباری این درخت سبز “همیاری” گردید.

مؤسسه خیریه معلولین محبّان صادق (ع) اولین و تنها مؤسسه‌ای است که از مددجویان در منازل و در کنار خانواده‌های خودشان حمایت به عمل می‌آورد. این خانواده‌ها که بعضاً چند معلول دارند به دلیل درونمایه‌های اعتقادی و ارتباطات قوی عاطفی که با معلول یا معلولین خود دارند حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی عزیزان خود را به مراکز نگهداری شبانه‌روزی بسپارند.